Intenzivní kurzy angličtiny v Chrudimi

Intenzivní kurz angličtiny v Chrudimi

LIK 2018- víceúrov.7 | Kód kurzu
10.07.2018 | Poslední aktualizace

Absolvujte intenzivní kurz angličtiny v Chrudimi! Uděláte pokrok, jako byste byli v zahraničí! Většinu hodiny budete mluvit. Gramatiku učíme jednoduše. Přijďte na bezplatnou ukázkovou hodinu. Volejte 774 650 544

Učebnice angličtiny používané v tomto kurzu a Učitelé angličtiny vyučující v tomto kurzu:

Termín výuky

individuální-|jinak

Proč si vybrat tento kurz angličtiny?

Většinu hodiny budete mluvit anglicky. Uděláte takový pokrok, jakého byste dosáhli za několik měsíců studia během roku. Angličtinu učíme unikátní vyučovací metodou LITE. Gramatiku učíme jednoduše pomocí tzv. modelových vět. Vše si hned důkladně procvičíte v praxi.


Přidat novou jazykovou školu