Tlumočení angličtiny v Ostravě

Překladatelské agentury, tlumočníci angličtiny, soudní tlumočníci angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Ostravě nabízející tlumočení anglického jazyka.

Investor Service - Ing. Vladimír Havránek, MBA

Ostrava-Jih | Soukromý překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština
Investor Service - Ing. Vladimír Havránek, MBA Ostrava-Jih

Tlumočení, překlady a poradenství

Vysoká odbornost v byznys a technické angličtině

 

Místo tlumočení

MÍSTA POBYTU MÁM V PRAZE A OSTRAVĚ A V OBOU MĚSTECH TLUMOČÍM NEJVÍCE, NICMÉNĚ PO DOMLUVĚ S KLIENTEM MOHU TLUMOČIT KDEKOLIV JINDE V ČR I ZAHRANIČÍ (v cizině jsem tlumočil asi 20krát, např. v USA, Nizozemí, Německu Finsku, Itálii, Polsku, na Ukrajině).

Nejčastěji žádané tlumočení

OBCHODNÍ JEDNÁNÍ, ZASEDÁNÍ VALNÝCH HROMAD, DOZORČÍCH RAD A PŘEDSTAVENSTEV, TOP MANAGEMENTU, TISKOVÉ KONFERENCE, SEMINÁŘE, MEZINÁRODNÍ KONFERENCE, FIREMNÍ ŠKOLENÍ APOD.

Při sjednávání tlumočení je nutno uvést co nejvíce specifických informací. Je třeba definovat způsob tlumočení – občas se stává, že zákazník požaduje konsekutivní tlumočení, ale v reále „na place“ je požadavek simultánního tlumočení. To není problém, jen je podstatný rozdíl v ceně. Pokud jde o simultánní tlumočení, hlavně na konferencích, je potřeba tlumočníkovi obstarat předem materiály na přípravu. Výjimky jsou možné, ale je nutno je projednat předem. Mohu zajistit i simultánní tlumočení (kdy jsou standardem dva střídající se tlumočníci) sám – jednou jsem to dělal v kabině po dobu 10 hodin, samozřejmě za zvýšenou sazbu (nižší než je sazba pro 2 tlumočníky). Opět ale nutno dojednat ředem. Mým mateřským jazykem je čeština.

  • Překlady a tlumočení