Mapa

Angličtina na Vsetíně

Seznam překladatelů a tlumočníků na Vsetíně, kteří vám s angličtinou pomohou.

Překladatelé,tlumočníciakorektořiangličtinynaVsetíně

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů na Vsetíně s hodnocením zákazníků. Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout.

Mgr. Jana LaSalle

Vsetín | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Překlady a tlumočení

Soudní tlumočník pro anglický jazyk

 

  • Zakládám si na kvalitě.
  • Jako soudní tlumočník mám právo opatřit překlad tlumočnickou doložkou s úředním razítkem.
  • Jelikož si zakládám na kvalitě a profesionálním přístupu, nechávám při překladech z českého do anglického jazyka VŽDY A VŠE přečíst ještě rodilému mluvčímu. Tato služba je již zahrnuta v ceně překladu. Z dlouholeté praxe vím, že ani sebelepší překladatel, pokud není rodilým mluvčím cílového jazyka – toho do kterého se překládá, není schopen dosáhnout dokonalého překladu.
TIP Vyberte si nejlepší překladatele angličtiny: Překlady angličtiny >Překlady angličtiny Vsetín