Mgr. Michael Janský
Překladatel

Mgr. Michael Janský - Překladatel - Plzeň 4

Můj hlavní přínos pro vás

Svým zákazníkům nabízím překlady vysoké úrovně; u překladů do angličtiny mi toto pomáhá zajistit také vysoká míra jazykové kompetence.

Profesionální přístup

Za úkol překladatele považuji přesné přenesení významu zdrojového textu na všech úrovních do cílového jazyka. Mým cílem je tedy vytvořit text, který rodilému mluvčímu cílového jazyka poskytne celkově tentýž informační obsah, který zdrojový text poskytne rodilému mluvčímu zdrojového jazyka.

Jelikož lidská řeč obecně kóduje věcný a gramatický význam na více rovinách, než jen významem jednotlivých slov, není většinou možné vytvořit dobrý překlad pouze nahrazením slov jejich slovníkovými ekvivalenty. Mé překlady tedy nebývají vždy „doslovné“, nicméně jejich celková věrnost obsahu původního textu je zpravidla lepší, než kdyby doslovné byly.

Z obdobných důvodů také nepoužívám strojový překlad; všechny zakázky zpracovávám „ručně“ a osobně.

Cena

Cenově se snažím nabízet nikoliv nutně nejlevnější, avšak pokud možno „dostupné“ služby. Pozornost věnovaná významu textu samozřejmě práci do jisté míry „prodraží“, ale na druhou stranu díky své úrovni znalosti cizího jazyka trávím jen málo času hledáním správného výraziva, což časovou a pracovní náročnost poněkud vyrovná; i díky tomu mohu nabídnout doufejme konkurenceschop­né ceny.

12.11.2018 | poslední aktualizace
Překladatel Mgr. Michael Janský Plzeň 4
Překlad a korektura angličtiny a češtiny
 • Mateřský
  jazyk:
  čeština
 • Tlumočení-Překlady.cz
 • Garantovaná firma

Kontakty

Plzeň 4 | Mohylová 95 12.11.2018 poslední aktualizace

Stránky a profily

Online hodnocení zákazníků

6 zkušeností zákazníků ověřených a garantovaných Registrem…  překladatelských firem. Hodnocení studentů jsou ověřována podle IP adresy, nejsou nikdy anonymní a Registr překladatelských firem má kontakt na hodnotitele a hodnocení ověřuje. 
Iveta Matušková
České Budějovice
20.4.2018
178.255.168.xxx
náš portál zná email / telefon zákazníka
Velice Vám děkuji za ochotu a rychlost a ještě další rady k úpravě mého textu v komentáři, které byly přínosem. Velice si toho vážím a vřele doporučuji všem.
David Javůrek
Žacléř
4.12.2017
89.24.49.xxx
náš portál zná email / telefon zákazníka
Potřeboval jsem urychleně přeložit cca. 1/2 NS na bakalářskou práci. Pan Michael Janský zpracoval překlad ve velice krátkém časovém horizontu a s ochotou. Navíc zcela zdarma. Tímto mu děkuji. Do budoucna budu určitě využívat služeb pana Janského. Překladatele mohu všem vřele doporučit.
Tomáš Roubal
5.5.2017
147.228.130.xxx
náš portál zná email / telefon zákazníka
Firma zpracovala zakázku výborně, jsem velmi spokojen(a)
Hana Boříková
28.3.2017
194.228.68.xxx
náš portál zná email / telefon zákazníka
Firma zpracovala zakázku výborně, jsem velmi spokojen(a)
Michaela Bartáková
žďárec
5.8.2016
83.208.41.xxx
náš portál zná email / telefon zákazníka
Firma zpracovala zakázku výborně, jsem velmi spokojen(a)
Lucie Knoblochová
student
Liběchov
5.5.2016
147.231.116.xxx
náš portál zná email / telefon zákazníka
Pana Michaela Janského jsem si najala na korekturu diplomové práce v oboru molekulární biologie psané v angličtině. S jeho prací jsem byla velmi spokojena, komunikoval ihned a opravy byly brzy hotové. Jeho korektury velmi pozvedly jazykovou úroveň práce.

Reference

Přehled

 • Přes 200 dokončených zakázek od založení živnosti
 • Cca. 3000 přeložených normostran
 • Klienti v mnoha oborech

Moji klienti

Přehled není vyčerpávající a zahrnuje mimo přímo zpracovávaných zakázek i zakázky zprostředkované překladatelskými agenturami. Je-li uváděný klient nadnárodní společnost, jde zpravidla o její českou pobočku.

Automobilový průmysl
BMW .
EFTEC CZ .
Lakovna Hajdík
Renault
Scania
Volkswagen

Služby a finance
Advokátní kancelář Müller
MetLife ČR
PriceWaterhou­seCoopers ČR
Sotheby's Inter­national Realty ČR

Velko- a maloobchod
METRO ČR (Makro) .
Style Avenue Fashion Jewelry

Výrobní a stavební průmysl
Cement Hranice
Zapa beton
ZAT Plzeň .

Výzkumné instituce
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická, Praha
_____________­________

Překladatelské agentury
Artlingua
Lexos
Polyglot
Textemo

TIP Seznam překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur poskytujících překlady a tlumočení

Proč si vybrat mě

Můj hlavní přínos pro vás

Svým zákazníkům nabízím překlady vysoké úrovně; u překladů do angličtiny mi toto pomáhá zajistit také vysoká míra jazykové kompetence.

Profesionální přístup

Za úkol překladatele považuji přesné přenesení významu zdrojového textu na všech úrovních do cílového jazyka. Mým cílem je tedy vytvořit text, který rodilému mluvčímu cílového jazyka poskytne celkově tentýž informační obsah, který zdrojový text poskytne rodilému mluvčímu zdrojového jazyka.

Jelikož lidská řeč obecně kóduje věcný a gramatický význam na více rovinách, než jen významem jednotlivých slov, není většinou možné vytvořit dobrý překlad pouze nahrazením slov jejich slovníkovými ekvivalenty. Mé překlady tedy nebývají vždy „doslovné“, nicméně jejich celková věrnost obsahu původního textu je zpravidla lepší, než kdyby doslovné byly.

Z obdobných důvodů také nepoužívám strojový překlad; všechny zakázky zpracovávám „ručně“ a osobně.

Cena

Cenově se snažím nabízet nikoliv nutně nejlevnější, avšak pokud možno „dostupné“ služby. Pozornost věnovaná významu textu samozřejmě práci do jisté míry „prodraží“, ale na druhou stranu díky své úrovni znalosti cizího jazyka trávím jen málo času hledáním správného výraziva, což časovou a pracovní náročnost poněkud vyrovná; i díky tomu mohu nabídnout doufejme konkurenceschop­né ceny.

TIP Navštivte Registr překladatelských firem: Překladatelské agentury > Překladatelské agentury Plzeň

Profesní životopis

Moje motto

Pokud už nějakou práci dělám, nerad ji nechávám polovičatou.

Více o mě

Překlady angličtiny

Moje překladatelské služby

Nabízím překlad z anglického do českého a z českého do anglického jazyka.

Přijímám texty v téměř jakémkoliv oboru.
Nejčastěji jsou v mých zakázkách zastoupeny texty:

 • obchodněprávní (smlouvy apod.) a obchodně provozní (firemní směrnice, interní dokumenty atd.)
 • technické (dokumentace výrobků, procesů, postupů apod.)
 • obecné obchodní (prodejní texty, webové prezentace, atd.)

Při práci i komunikaci s klienty kladu důraz na spolehlivost a profesionalitu. Kvalitu práce mi pomáhá zajistit dosažená vysoká úroveň jazykové kompetence v angličtině (úroveň C2, certifikát Cambridge CPE). U vědeckých textů (ekonomie) zajišťuji odbornou kvalitu vzděláním v oboru.

K překladu nabízím několik doplňkových služeb.
Podrobnosti níže a dále poznámka 2 pod ceníkem.

Související služby

Ceník překladatelských služeb

položka komentář cena
Překlad, z českého jazyka do anglického (korektura v ceně)  260 Kč / NS
Překlad, z anglického jazyka do českého (korektura v ceně)  230 Kč / NS
 
Příplatek - odbornost (viz poznámka 1)  +0 až +40 Kč / NS
 
Ceny pro překladatelské agentury (viz poznámka 3)  dohodou

Poznámka

.
NS = normostrana, tj. 1800 znaků včetně mezer.
Účtuji standardně podle délky zdrojového textu (nikoliv výsledného překladu), s přesností na 0,1 NS (zaokrouhleno nahoru).
.
Obecné informace

 • Nejsem plátcem DPH – ceny se již nenavyšují o daň
 • Platbu přijímám bankovním převodem na běžný účet u KB, a.s. – číslo účtu najdete na faktuře
 • Další informace o průběhu zakázky na kartě Obchodní podmínky

.
_____________­_________
.

1. Příplatek za odbornost

Je-li Váš text vysoce odborný či jinak neobvykle náročný, může s tím být spojen příplatek do 40 Kč / NS, podle míry odbornosti.
Pro představu uvádím, že cca. 80% mých zakázek je bez příplatků za odbornost.
.
U překladu vědeckých publikací – tzn. publikací určených k akademické recenzi (peer review) – může být vzhledem k vysoké náročnosti tohoto typu textu cena ještě poněkud vyšší.
.

2. Další služby k překladu

Zvláštní požadavky klienta
Sdělíte-li mi své dodatečné požadavky na překlad (např. specifické formátování, použití Vašeho glosáře apod.), vyhovím Vám, budu-li moci. Tyto požadavky však potřebuji znát při domluvě zakázky, nikoliv až v jejím průběhu. Podle povahy požadavku s ním může být spojen menší příplatek.

Překlad velmi krátkých textů zdarma
U překladů do cca. 0,5 NS (nejsou-li součástí delší spolupráce) se zpravidla v zájmu administrativní jednoduchosti vzdávám honoráře.

Práce pro bono
Překlady na dobročinný účel nabízím zdarma či s podstatnou slevou. Více na kartě Sponzorujeme.
.

3. Ceny pro překladatelské agentury

Při cenových nabídkách překladatelským agenturám orientačně vycházím ze svého běžného ceníku, nicméně je zde prostor k jednání.

Více informací viz zde [odkaz TBA].

Korektury angličtiny

Korektorské služby

Mimo překladů nabízím také služby jazykového a slohového korektora

 • Pro texty v angličtině i češtině
 • Pro překlady i originály
 • Didaktické korektury se sledováním změn a komentáři

Za standardní korekturu považuji kombinaci slohové a jazykové korektury. U překladu považuji za součást korektury i porovnání shody s originálem. Tomuto rozsahu služeb odpovídají základní sazby mého ceníku.

Další informace o korektuře

Pokud u mě objednáte překlad, korektura výstupu je součástí služby
Jde o běžnou kontrolu kvality a tedy ji není třeba připlácet. Ceník korektury je platný pro texty, které nebyly překládány mnou nebo které překladem nejsou vůbec.

Texty ke korektuře přijímám ve všech oborech
Seznam oborů, s nimiž pracuji nejčastěji, naleznete na kartě Překlady.

Text ke korektuře prosím dodejte v editovatelném digitálním formátu
Ideální je MS Word, nicméně to není podmínkou.
Text dodaný v needitovatelném formátu (např. soubory PDF vytvořené skenováním tištěného dokumentu) musím v rámci korektury zcela přepsat a účtuji jej stejnou sazbou, jako překlad (viz karta Překlady).

Ke korekturám poskytuji několik doplňkových služeb
Podrobnosti o nich najdete v poznámkách pod ceníkem.

Druhy jazykových korektur

Ceník jazykových korektur

položka komentář cena
Korektura textu v AJ, ČJ  120 Kč / NS
Korektura odborného textu  140 Kč / NS
 
Příplatek - vysoká chybovost (viz poznámka 1)  dle chybovosti
 
Ceny pro překladatelské agentury (viz poznámka 3)  dohodou

Poznámka

.
NS = normostrana, tj. 1800 znaků včetně mezer.
Účtuji standardně podle délky zdrojového textu (nikoliv opraveného), s přesností na 0,1 NS (zaokrouhleno nahoru).
.
Obecné informace

 • Nejsem plátcem DPH – ceny se již nenavyšují o daň
 • Platbu přijímám bankovním převodem na běžný účet u KB, a.s. – číslo účtu najdete na faktuře
 • Další informace o průběhu zakázky na kartě Obchodní podmínky

.
_____________­_________
.

1. Příplatek za vysokou chybovost

Míra chybovosti textu má značný vliv na rozsah a obtížnost korektorské práce, proto může být cena za korekturu vyšší u textů, kde je potřeba dělat velké množství změn.

Pro představu uvádím, že většina mých zakázek na korekturu je bez příplatku.

V korektuře překladu se někdy (poměrně řídce) vyskytne text, kde jsou potřebné úpravy tak rozsáhlé, že je jednodušší (a levnější) zpracovat nový překlad. V tom případě dávám klientovi předem vědět a další postup domlouváme dle situace.
.

2. Další služby ke korektuře

Korektura se sledováním změn
Korekturu mohu dodat zpracovanou pomocí funkce Sledování změn (Change Tracking) MS Word. Vzhledem k minimálnímu rozdílu v pracovní náročnosti je toto bez příplatku.

Korektura se sledováním změn a komentáři
Na přání mohu ke korektuře poskytnout i podrobné komentáře (formou poznámky v marži v MS Word) odůvodňující provedené opravy. Toto může být užitečné např. u korektury AJ textů napsaných klientem samým, kde mohou komentáře sloužit jako jistá forma výuky psaní.

Na tyto „didaktické“ korektury se může dle konkrétní situace vztahovat příplatek. (Veškeré případné komentáře, které klientovi zanechám v textu bez předchozí domluvy, jsou bez příplatku.)

Korektura velmi krátkých textů zdarma
U korektur do cca. 1 NS (nejsou-li součástí delší spolupráce) se zpravidla v zájmu administrativní jednoduchosti vzdávám honoráře.

Práce pro bono
Korektury na dobročinný účel nabízím zdarma či s podstatnou slevou. Více na kartě Sponzorujeme.
.

3. Ceny pro překladatelské agentury

Při cenových nabídkách překladatelským agenturám orientačně vycházím ze svého běžného ceníku, nicméně je zde prostor k jednání.

Více informací viz zde [odkaz TBA].