Překlady angličtiny Květnice

Překladatelské agentury, překladatelé angličtiny, soudní překladatelé angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků Květnice nabízející překlady anglického jazyka.

Mgr. Bc. Lucie Vojtašková

Květnice | Soukromý překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Soudní překladatelka a tlumočnice čínštiny

čínština/čeština, čínština/angličtina

 

Poskytuji překlady v následujících jaz. kombinacích:

 • čeština – čínština, i se soudním ověřením
 • čínština – čeština, i se soudním ověřením
 • angličtina – čínština
 • čínština – angličtina
 • slovenština – čínština

Nejvíce zkušeností mám s překlady v oborech:

 • technika, stojírenství, elektrotechnika, elektro, ekonomika, právo, finance, potravinářství, chemický průmysl, zdravotnictví, cestovní ruch

U průmyslových oborů se jedná zejména o překlady manuálů, technické dokumentace, chybová hlášení, technické specifikace, BOZP školení, výrobní a zkušební předpisy, kontrolní a zkušební protokoly, prohlášení o shodě, technické výkresy atd., u ostatních oborů o prezentace výrobků a služeb.

Co se týká překladů se soudním ověřením, nejčastějí se jedná o např. výpisy z rejstříku trestů, výpisy z obchodního rejstříku, rodné a oddací listy, diplomy, plné moci, smlouvy, výpisy z účtů, notářské listiny ČLR.

U všech překladů zajišťuji na přání korekturu rodilým mluvčím.

Příklady společností, pro které jsem realizovala překlady:

 • korporace AVX
 • Škoda Machine Tools
 • Bonatrans Group
 • Spolchemie
 • Benteler Maschinenbau
 • dánská spol. vyrábějící hračky
 • TOS Kuřim
 • TOS Hulin
 • SWA Technologies
 • Ferrit
 • Hospodářská komora ČR
 • Vodňanská drůbež
 • PPF Home Credit
 • Foxconn
 • Czechtourism
 • Top Hotel, Hotel Savoy
 • Budějovický Budvar
 • Hochtief CZ
 • Mountfield
 • Chirana T. Injecta
 • AeroJob
 • United Electronic Automotive Systems
 • Elektrotechnický zkušební ústav
 • ČOI
 • KEMA Laboratories Prague
 • BorsodChem MCHZ
 • Brush SEM
 • Čechofracht
 • Invia
 • Jihlavan Airplanes
 • Vítkovice Machinery Group
 • ČVUT
 • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
 • New Czech Education
 • Vysoká škola báňská
 • Suprotec EU (atomium)
 • Koryna
 • Interport Service
 • Saurer Czech
 • Strunal
 • časopis Marie Claire
 • překlady filmových scénářů, atd.

Ve státním sektoru: Policie ČR, Ministerstvo vnitra (SUZ, OAMP), Státní zastupitelství

Přeložila jsem česko-čínskou příručku pro cestovatele do Číny „Čínština v malíčku“.