Martina Maschková

Profesionální lektorka angličtiny - vždy připravená vás rozmluvit!

Martina: „V hodinách se snažím vytvořit přátelskou atmosféru, aby se studenti cítili příjemně, neostýchali se mluvit a do kurzu chodili rádi. Kladu důraz na rozvíjení všech složek jazyka, tedy mluvení, psaní, čtení i poslech. I já se snažím v angličtině neustále zdokonalovat a k tomu mi pomáhají svými dotazy i moji studenti.“

V čem lektor vyniká

Martina umí vytvořit v kurzu pohodu, přátelskou a povzbuzující atmosféru, díky níž se budete na lekce těšit a zcela „nepozorovaně“ se v angličtině zlepšovat.

Vzdělání a praxe

Univerzita Palackého – Pedagogická fakulta – anglický jazyk + občanská výchova (2004)
First Certificate in English (1998)

Škola, kde učím

Jazyková škola Vista Alegre jazyková škola
Opava
|
Město
|
Masarykova tř. 18

Moje kurzy angličtiny