Mgr. Sebastian Aguas
Překladatel

Mgr. Sebastian Aguas - Překladatel - Praha 6

Můj hlavní přínos pro vás

Při spolupráci se zákazníkem plně využíván praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsem získal během studia ČR a několika studijních pobytů v Číně (Peking, Čína) a v Rusku (Moskva), a zejména bohaté zkušenosti s překlady, tlumočením a business etiketou čínských a ruských klientů a vyjednávacími strategiemi. Díky své profesi jsem měl možnost se setkat s výjimečnými lidmi, seznámit se s nejrůznějšími obory a dostal jsem se do nejrůznějších situaci. Klientům mohu nabídnout své znalosti, dovednosti a zkušenosti (od roku 2010). Ke každému klientovi přistupuji individuálně a neustále pracuji na zlepšování služeb, které poskytuji.

16.4.2018 | poslední aktualizace
Překladatel Mgr. Sebastian Aguas Praha 6
Čínština, ruština, angličtina Profesionální tlumočník a překladatel
  • Mateřský
    jazyk:
    čeština
  • Tlumočení-Překlady.cz
  • noname

Kontakty

Praha 6 | Veleslavín, 16200 | Na okraji 439 16.4.2018 poslední aktualizace

Stránky a profily

Reference

Kromě referencí zde uvedených mohu na vyžádání poskytnou tzv. referees list (seznam osob, které se za kvalitu mých služeb zaručí).

Určitě tlumočnické a překladatelské projekty zde nemohu z důvodu NDA uvádět.

TIP Seznam překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur poskytujících překlady a tlumočení

Pročsivybrat

Můj hlavní přínos pro vás

Při spolupráci se zákazníkem plně využíván praktické dovednosti a teoretické znalosti, které jsem získal během studia ČR a několika studijních pobytů v Číně (Peking, Čína) a v Rusku (Moskva), a zejména bohaté zkušenosti s překlady, tlumočením a business etiketou čínských a ruských klientů a vyjednávacími strategiemi. Díky své profesi jsem měl možnost se setkat s výjimečnými lidmi, seznámit se s nejrůznějšími obory a dostal jsem se do nejrůznějších situaci. Klientům mohu nabídnout své znalosti, dovednosti a zkušenosti (od roku 2010). Ke každému klientovi přistupuji individuálně a neustále pracuji na zlepšování služeb, které poskytuji.

TIP Navštivte Registr překladatelských firem: Překladatelské agentury > Překladatelské agentury Praha

Profesníživotopis

Moje motto

Vracet by se měli klienti, ne překlady.

Více o mě

Překladyangličtiny

Moje překladatelské služby

Klientům poskytuji komplexní služby, včetně překladatelských služeb. Překládám z/do čínštiny, ruštiny a angličtiny a také v kombinaci angličtina-čínština a angličtina-ruština. Zaměřuji se zejména na technické překlady: pracovní návodky, technickou dokumentaci, návody apod. Překládám však také často webové stránky, smlouvy, zápisy z jednání nebo tiskové zprávy. Všechny překlady do cizího jazyka jsou kontrolovány rodilými mluvčími, se kterými spolupracuji.

Na překladech velkého rozsahu spolupracuji s kolegy, čímž zajistím dodání překladu v nejkratším možném termínu.
Pro své klienty zajišťuji také emailovou komunikaci. Spolupráce je dvojího typu: 1. korespondenci pouze překládám nebo 2. jsem klientem zplnomocněn k jednání s protistranou (např. dodavateli).

Na základě svých zkušeností komunikaci s čínskou stranou prostřednictvím angličtiny či tlumočníků čínské strany rozhodně nedoporučuji.

Dobrý tlumočník/pře­kladatel nejen minimalizuje možnost nedorozumění, ale také klienta upozorní na možné kulturní obtíže a dokáže vysvětlit pozadí.

Klientům nabízím výhodné měsíční paušály. Klient např. zaplatí měsíční fixní částku, za kterou zajistím veškerou komunikaci s čínskou stranou.

Rozsah spolupráce a fixní částka je stanovena dle požadavků klienta.

Související služby

Ceník překladatelských služeb

položka komentář cena
čeština-čínština  od 900,- Kč
čínština-čeština  od 900,- Kč
angličtina-čínština  od 1100,- Kč
čeština-čínština emailová korespondence  dohodou
čínština-čeština emailová korespondence  dohodou
angličtina-ruština  na vyžádání
čeština-ruština  na vyžádání
ruština-čeština  na vyžádání

Poznámka

Cena platí za 1NS (1800 znaků včetně mezer). Veškeré překlady do cizího jazyka jsou kontrolovány rodilým mluvčím. Společně s kolegy jsem schopen vyhotovit překlad o velkém rozsahu (technické manuály, návodky) v krátkém termínu. Stálým klientům nabízím výhodné měsíční paušální sazby.

TIP Seznam překladatelských firem: Překlady > Překlady Praha > Překlady angličtina > Překlady angličtiny Praha

Tlumočeníangličtiny

Nabídka tlumočnických služeb

Pro úspěšný průběh tlumočení musí být splněny dvě základní podmínky:

  1. kvalifikovaný zkušený tlumočník, který se na každou zakázku v rámci tlumočnické přípravy důkladně připraví
  2. klient musí tlumočníkovi poskytnout odpovídající podmínky (zajištění podkladů pro přípravu, uvedení do kontextu, zajištění dobré slyšitelnosti a­pod.)

Klient tedy do velké míry dokáže ovlivnit výkon tlumočníka poskytnutím či naopak neposkytnutím podkladů a informací.

Nabízím tyto druhy tlumočení

Související služby

Ceník tlumočnických služeb

položka komentář cena
čeština-čínština v případě dlouhodobé spolupráce sleva   8 000,- Kč
čeština-ruština   6 000,- Kč
angličtina-čínština  10 000,- Kč
angličtina-ruština   7 500,- Kč
čeština-ruština ST   8 500,- Kč
čeština-čínština ST  12 000,- Kč

Poznámka

Ceny jsou stanoveny za tlumočnický den (max. 8 hodin). V případě velkých projektů (1 měsíc a více) či dlouhodobé spolupráce poskytuji slevy. ST – simultánní tlumočení. Pro tlumočení v zahraničí se účtují diety ve výši 45 euro/den.