Mapa

Slovosled v angličtině

Jak seřadit vedle sebe anglická slovíčka, aby rodilý mluvčí hned z první věty nepoznal, že angličtina nám dělá problémy? Liší se slovosled v oznamovací a tázací větě? Popřípadě jak? To jsou otázky, na které bychom si po přečtení materiálů měli být schopni odpovědět.