Překlady angličtiny v Brně

Překladatelské agentury, překladatelé angličtiny, soudní překladatelé angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Brně nabízející překlady anglického jazyka.

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole | Překladatelka | Mateřský jazyk: slovenština
 • Trošku nestíhám

  přijímám jen zakázky s delším termínem.

  Z důvodu aktuálního velkého vytížení momentálně přijímám pouze zakázky s delším termínem. Konkrétní údaje Vám zašlu po náhledu zdrojového textu. Děkuji za pochopení.

angličtina * čeština * slovenština

soudně ověřené překlady * překlady * tlumočení

 

Nabízím:

 • překlady v různých oborech,
 • soudně ověřené překlady pro jazyky: angličtina, čeština, slovenština,
 • expresní překlady – někdy i do 60 minut

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Profesionální překlady a tlumočení angličtiny

* více než 10 let praxe

 

Nabízím profesionální a kvalifikované překlady anglického jazyka. Mám dlouholetou praxi v oboru a vysokoškolské jazykové a ekonomické vzdělání.

 • Obousměrné překlady (ČJ – AJ/ AJ – ČJ) – všeobecné překlady, překlady osobních dokumentů (rodné, oddací a úmrtní listy, výpisy z rejstříku trestů, OR a ŽL)a jiných textů z oblasti veřejné správy či HR
 • Překlady právních dokumentů (nejrůznější druhy smluv, stanovy, notářské zápisy, plné moci, závěti, daňová přiznání)
 • Překlad reklamních a prezentačních materiálů
 • Překlad účetních a jiných finančních dokumentů
 • Překlad odborných studií, esejí, analýz apod. v oblasti psychologie, sociologie, politologie, historie
 • Umělecký překlad
 • Jazykové korektury anglického textu libovolného zaměření
 • Překlad vašeho webu do anglického jazyka

Specializuji se především na následující oblasti:
ekonomie, management, marketing, právo, veřejná správa,účetnictví, logistika, HR, IT, zeměpis, společenské vědy – psychologie, sociologie, politologie, náboženství, umění, sport, literatura faktu, všeobecná témata

Mgr. Jelena Kocmanová

Brno-Medlánky | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Angličtina - konferenční a konsekutivní tlumočení

odborné překlady i se soudním ověřením

 

Překládám texty z českého a slovenského jazyka do angličtiny a z anglického do češtiny. Jsem soudní tlumočnicí/pře­kladatelkou AJ, tzn. že vyhotovuji i tzv. „překlady se soudním razítkem“.Mezi moje specializace patří vodní a odpadové hospodářství, včetně různých žádostí o dotační prostředky, zadávací dokumentace atd., obchodní právo a ekonomie, jaderné inženýrství, polygrafický průmysl a další.

TIP Historie a hodnocení překladatelských agentur: Překladatelská agentura > Překladatelská agentura Brno

MUDr. Petr Vaněk - (nejen) lékařská angličtina

Brno-Bystrc | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština

Překlady medicínské i každodenní angličtiny

- kvalitně, rychle, spolehlivě a profesionálně

 

Překládám:
drobné i větší zakázky
jeden list i rozsáhlé texty
angličtinu každodenního života i odbornou
Specializuji se pouze na anglický jazyk, a proto si myslím, že se mohu více soustředit na rozšíření své slovní zásoby v rámci nejrůznějších oborů, se kterými jsem byl při překladech často konfrontován. Častěji překládám texty z oborů: medicína, farmakologie, farmacie, chemie a biologie, technických (přístrojová technika, odborné návody a postupy).
S radostí Vám však přeložím běžnou angličtinu.

Chicory s.r.o.

Brno-střed | Překladatelská agentura

Chicory

překlady a tlumočení
 • Důležité oznámení

  Pro nové zákazníky zdarma vyhotovíme zkušební překlad v celkové délce 1 normostrany.

Můžeme poskytnout překlady podle nejpřísnějších evropských norem, kdy překladatel i korektor musí prokázat odborné i jazykové dovednosti. Díky této strategii můžeme dodávat překlady nejvyšší kvality takovým institucím ve státní správě, jako je např. Veřejný ochránce práv, nebo v průmyslovém odvětví nadnárodní společnosti Vestas, zabývající se větrnou energií, nebo z oblasti společenských věd překlad odborných publikací pro Archeologický ústav Akademie věd či Moravské muzeum. Největší objem zakázek je z oblasti technické (návody k používání) a z oblasti právní.

Eva Čoupková

Brno-Slatina | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Soudní překladatelka

a tlumočnice angličtiny

 

Překládám z angličtiny do češtiny a naopak.

Největší zkušenosti mám s překlady právních dokumentů – soudní spisy, smlouvy, dovolání, a osobních dokumentů – diplomy, výpisy z rejstříků, rodné listy, apod.

Jazykové centrum Correct, s.r.o.

Brno-střed | Jazykové centrum

Překládáme, korigujeme, tlumočíme. Correctně!

Sem a tam. Tam a zpět. 30+ jazyků v centru Brna.

V samém cetnru Brna poskytujeme kvalitní odborné překlady a soudní překlady.

Soudní překlady

Jedná se o překlady úředních dokumentů – např. osobních dokladů (např. rodné, oddací či úmrtní listy), diplomů, vysvědčení, rozsudků, výpisů z obchodního či trestního rejstříku a podobně.

Překlady odborných textů

Do této skupiny zahrnujeme překlady textů z nejrůznějších oborů – jako např. marketing, technologie, zdravotnictví atd.

Kalkulace překladu

Každý text si zaslouží individuální pozornost. Rádi Vám proto zdarma vyhotovíme nezávaznou kalkulaci na Váš konrkétní překlad.

Pro cenovou nabídku překladu vyplňte tento formulář.

Mgr. Marek Bednář

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština

Profesionální

překladatelské služby

 

Překlad v široké škále oborů od biologie, chemie, psychologie či ekologie po informační technologie, strojírenství, stavebnictví a další.

Ing.René Motlak

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: arabština, čeština

Soudní překladatel a tlumočník

arabština-čeština-angličtina

 

Nabízím překlad z arabského do českého a z českého do arabského jazyka.

Mám zkušenosti zejména s :

 • všeobecné texty
 • specifikace na odborné texty ( právnické, obchodní smlouvy)
 • internetové stránky

Kromě všeobecných textů ,tak překládám i odborné texty ( právnické, obchodní , smlouvy), internetové stránky.

Při práci i komunikaci s klienty kladu důraz na spolehlivost a profesionalitu. Kvalitu práce mi pomáhá zajistit dosažená vysoká úroveň jazykové kompetence v arabštině (úroveň C2). U vědeckých textů zajišťuji konzultací s odborníkem .

TIP Profesní životopisy a hodnocení překladatelů: Překladatel > Překladatel angličtina > Překladatel angličtina Brno

Mgr. Aleš Kolařík

Brno-sever | Překladatel | Mateřský jazyk: Čeština
 • Důležité upozornění!

  Překládám také o víkendech a svátcích.

Překlady ruštiny a angličtiny

 

Nabízím překlady z ruštiny a angličtiny do češtiny. Největší zkušenosti s překladem mám díky studiu translatologie na MU v Brně a také díky zakázkám pro společnost Člověk v tísni a Česká pojišťovna a díky mnoha překladům abstraktů a resumé k diplomovým a jiným pracem.
Specializuji se na tyto obory: zemědělství, stavebnictví, strojírenství, chemie, právo, obchod, finance, cestovní ruch. Z ostatních oborů jsem také schopen překládat, avšak za delší dobu.

Eva Leňová Burešová

Brno-Líšeň | Tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Tlumočení a překlady

z němčiny a angličtiny

 

Nabízím běžné překlady malých souborů jako je obchodní či vnitrofiremní korespondence, směrnice, záznamy z jednání, posudky, certifikáty apod., větších souborů jako jsou různé firemní politiky, výroční zprávy, návody a pokyny, odborné posudky, technické podklady i velkých souborů jako jsou např. odborné publikace či literární díla v rozsahu několik set normostran. Překládám z angličtiny i němčiny, nejbližší je mi zdravotnictví, alternativní medicína, zdravý životní styl, psychologie, filosofie, duchovní praxe, vaření. Zkušenosti mám i z technických oborů a oblasti managementu, řízení a ekonomiky. Pro každý z oborů si zajišťuji odborného poradce.

Mgr. Marko Žorić - překladatelství do srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny

Brno-sever | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: srbština, čeština, chorvatština

překladatel a tlumočník Mgr.Marko Žorić

srbština, chorvatština, bosenština

 

• překlady srbštiny, překlady chorvatštiny, překlady bosenštiny, překlady černohorštiny do češtiny a do slovenštiny v bleskových termínech bez příplatku
• překlady do srbštiny, překlady do chorvatštiny, překlady do bosenštiny
• při větším rozsahu překladu do srbštiny, do chorvatštiny, do bosenštiny práce v týmu až 4 překladatelů (z různých oborů specializace – rodilí mluvčí do cílových jazyků)
• Tlumočení srbštiny, tlumočení chorvatštiny, tlumočení bosenštiny již za 400,–Kč/hod.
• překlady i v kombinaci srbštiny, chorvatštiny a bosenštiny s angličtinou, slovenštinou a to rovněž obousměrně
• krátké telefonické překlady srbsky, chorvatsky, bosensky zdarma slevy na rozsáhlejší překlady srbštiny, překlady chorvatštiny, překlady bosenštiny (od 80 normostran), slevy pro stálé zákazníky
• praxe s tlumočením a překlady do srbštiny, do chorvatštiny, do bosenštiny již více než 10 let
• spolehlivost, rychlost, vysoká kvalita překladů do srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny
• všechny překlady srbštiny, překlady chorvatštiny, překlady bosenštiny, vypracovány, nebo korekturovány rodilými mluvčími do cílového jazyka
• rozsáhlá praxe s tlumočením srbštiny, tlumočení chorvatštiny, tlumočení bosenštiny na soudech, při obchodních jednáních, na veletrzích, kongresech
• možnost spojení služeb tlumočení srbštiny, tlumočení chorvatštiny, tlumočení bosenštiny s právním zastoupením na území Srbska, Chorvatska, Černé Hory, Bosny (tlumočník s právním vzdělání v ČR)
• účinná asistence při vyhledávání obchodních kontaktů v různých oborech (Srbsko, Chorvatsko, Bosna, Černá Hora)
• nabízíme pomoc při realizaci výběrových řízení – tendrů (Srbsko, Bosna)
• soudně ověřené překlady z češtiny do srbštiny, překlady do chorvatštiny, do bosenštiny, překlady z češtiny do již od 280,–Kč také překlady srbštiny, překlady chorvatštiny, překlady bosenštiny do češtiny