Mapa

Srovnávací slovníky

Úkolem srovnávacích slovníků je vyhledat vhodná synonyma v daném kontextu, aby měl překladatel široké možnosti záměny slov vždy po ruce.