Mgr. Monika Dadová
Překladatelka a tlumočnice

Mgr. Monika Dadová - Překladatelka a tlumočnice - Praha 12

Můj hlavní přínos pro vás

Jmenuji se Monika Dadová a pracuji jako konferenční tlumočnice a překladatelka. Jsem absolventkou pětiletého magisterského studia na Ústavu translatologie a Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mými studijními obory bylo Překladatelství tlumočnictví angličtina se specializací tlumočník a Politologie se specializací mezinárodní vztahy.

Mezi mé pracovní jazyky patří především čeština (rodný jazyk) a angličtina. V této jazykové kombinaci překládám i tlumočím obousměrně, tedy ve směru angličtina – čeština i čeština – angličtina.

Mezi mé pasivní pracovní jazyky (tedy překládám z těchto jazyků, ale ne do nich) patří dále němčina a slovenština.

Nabízím kvalitní a spolehlivé služby, flexibilitu, profesionalitu a samozřejmě mlčenlivost, která je s prací profesionálního překladatele a tlumočníka nezbytně spojena.

Navíc mám bohaté zkušenosti s překlady i tlumočením v řadě oborů a nikdy se nezaleknu před nějakým novým. S řadou klientů spolupracuji opakovaně již několik let a s mými službami byli vždy spokojeni.

14.1.2019 | poslední aktualizace
Překladatelka a tlumočnice Mgr. Monika Dadová Praha 12
Mgr. Monika Dadová překladatelka a konferenční tlumočnice
  • Mateřský
    jazyk:
    čeština
  • Tlumočení-Překlady.cz

Kontakty

Praha 12 | Modřany, 14300 | Praha 14.1.2019 poslední aktualizace

Stránky a profily

Reference

Ve své praxi jsem se již setkala s nejrůznějšími klienty (od státní správy, přes soukromou sféru až po neziskový sektor) a s tím i souvisejícími obory a tématy (od jaderné energetiky až po archivnictví). Mám bohaté zkušenosti s tlumočením pro veřejný sektor (ministerstva), oblast kultury (filmové a hudební festivaly), politiky (semináře, konference a kulaté stoly think tanků, volební kongresy politických stran) i pro mezinárodní organizace (například Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě). Opakovaně jsem tlumočila záležitosti související s problematikou EU (operační programy, strukturální fondy, monitorovací výbory, atd.), konference z oblasti medicíny a farmakologie či obchodu a financí.
Zde najdete příklady klientů, se kterými jsem v minulosti spolupracovala či spolupracuji dodnes. Pro tlumočníka je samozřejmě tím největším oceněním, když klient svoji spokojenost prokáže tak, že si po první spolupráci daného tlumočníka opět objedná. V případě zájmu mohu samozřejmě poskytnout i kontakt na reference.

Příklad typů zrealizovaných tlumočnických zakázek podle oboru:

Státní správa a mezinárodní organizace::
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (především: bilaterální jednání, semináře a mezinárodní konference, tiskové konference)
Český statistický úřad (Peer Review 2015)
Ministerstvo zemědělství České republiky
Ministerstvo vnitra České republiky
o OBSE/OSCE

Kultura:
Mezinárodní hudební festival Pražské jaro (tlumočení tiskových konferencí s hvězdami festivalu)
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (ročníky 2012, 2013, 2014)
Dny evropského filmu (zahajovací tiskové konference v letech 2010, 2011, 2012, 2013)

Věda a výzkum:
JMM CS spol. s r.o. (konference o jaderné energetice NERS v letech 2010, 2011, 2013, 2014)
Středisko společných činností Akademie věd České republiky (konference The Open Science Conference, Science education & Science communication)
ČVUT (konference Příklady použití folií a membrán v architektuře)
o translatologická konference Translating beyond East and West – The 11th Prague International Conference in Translation and Interpreting Studies

Soukromý sektor:
o Tlumočení výročních konferencí a brand fairs pro významné české i nadnárodní společnosti v ČR i zahraničí

Neziskový sektor:
DOFE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
SOS dětské vesničky (interní audit, účetní audit)
ADRA (seminář na téma: Využití udržitelných technologií v praxi zahraniční rozvojové spolupráce)
Otevřená společnost, o.p.s. – Centrum ProEquality (semináře na téma rovných příležitostí v ISO-normách)
České centrum fundraisingu (seminář na téma využití direkt mailu v oblasti fundraisingu)
atd.-

TIP Seznam překladatelů, tlumočníků a překladatelských agentur poskytujících překlady a tlumočení

Proč si vybrat mě

Můj hlavní přínos pro vás

Jmenuji se Monika Dadová a pracuji jako konferenční tlumočnice a překladatelka. Jsem absolventkou pětiletého magisterského studia na Ústavu translatologie a Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Mými studijními obory bylo Překladatelství tlumočnictví angličtina se specializací tlumočník a Politologie se specializací mezinárodní vztahy.

Mezi mé pracovní jazyky patří především čeština (rodný jazyk) a angličtina. V této jazykové kombinaci překládám i tlumočím obousměrně, tedy ve směru angličtina – čeština i čeština – angličtina.

Mezi mé pasivní pracovní jazyky (tedy překládám z těchto jazyků, ale ne do nich) patří dále němčina a slovenština.

Nabízím kvalitní a spolehlivé služby, flexibilitu, profesionalitu a samozřejmě mlčenlivost, která je s prací profesionálního překladatele a tlumočníka nezbytně spojena.

Navíc mám bohaté zkušenosti s překlady i tlumočením v řadě oborů a nikdy se nezaleknu před nějakým novým. S řadou klientů spolupracuji opakovaně již několik let a s mými službami byli vždy spokojeni.

TIP Navštivte Registr překladatelských firem: Překladatelské agentury > Překladatelské agentury Praha

Překlady angličtiny

Moje překladatelské služby

Překlady vypracovávám především v obousměrné kombinaci čeština a angličtina – tedy : čeština (A) – angličtina (B), angličtina (B) – čeština (A).

Kromě výše uvedených kombinací překládám i z němčiny a slovenštiny, tedy v kombinaci: němčina (C ) – čeština (A), slovenština © – čeština (A).

Eventuelně je možné se domluvit i na kombinaci z cizího jazyka C do cizího jazyka B, tedy z němčiny (případně slovenštiny) do angličtiny. V takovém případe je však nutné, abych text originálu viděla předem a zhodnotila jeho náročnost.

V případě potřeby je možnost se dohodnout i na expresním vyhotovení překladu – tzn. tentýž den, případně do 24 hodin. Záleží to ovšem na typu překladu, jeho odbornosti a v neposlední řadě také jeho délce (počtu normostran). Je tedy opět nutné mi nejprve zaslat text originálu ke zhodnocení, který termín by byl pro vyhotovení překladu nejbližší možný.

TIP Seznam překladatelských firem: Překlady > Překlady Praha > Překlady angličtina > Překlady angličtiny Praha

Tlumočení angličtiny

Nabídka tlumočnických služeb

Mohu Vám nabídnout simultánní i konsekutivní tlumočení (včetně tzv. vysoké konsekutivy) v kombinaci angličtina – čeština i čeština – angličtina.

Nabízím tyto druhy tlumočení

Doprovodné (informativní) tlumočení

A navíc…

V případě, že potřebujete kromě zajištění simultánního tlumočení také konferenční techniku, mohu poskytnout přímý kontakt na zkušené a osvědčené poskytovatele, se kterými jsem v minulosti spolupracovala již na mnoha konferencích. Podle potřeby by byli schopni poskytnout vhodnou tlumočnickou techniku podle toho Vašich představ, potřeb a možností. Především s ohledem na typ akce (konference, menší seminář), prostorových možností místa konání (velikost kabiny), rozsahu a počtu účastníků (počet staniček, případně šeptáky pro „šušotáž“), atd.

Související služby

Tlumočení s výjezdem

Expresní zajištění tlumočníka

Tlumočení po telefonu