Překlady angličtiny Blatnička

Překladatelské agentury, překladatelé angličtiny, soudní překladatelé angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků Blatnička nabízející překlady anglického jazyka.

Mgr. Eva Minaříková

Blatnička | Soudní překladatelka | Mateřský jazyk: čeština

anglický jazyk

překlady se soudním ověřením

 

Kromě překladů provádím i soudní ověření právních a osobních dokladů:

  • rodných a oddacích listů, úmrtních listů,
  • vysvědčení a diplomů,
  • výpisů z obchodního a trestního rejstříku,
  • certifikátů, atestů,
  • znaleckých posudků,
  • lékařských zpráv,
  • soudních rozhodnutí,
  • daňových přiznání,
  • obchodních a pracovních smluv.