Překlady angličtiny Bohdalec

Překladatelské agentury, překladatelé angličtiny, soudní překladatelé angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků Bohdalec nabízející překlady anglického jazyka.

Václav Pinkava, MA Oxon.

Bohdalec | Soukromý překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: Čeština

* Well * Well * Well * Well * Well

Čecho-Angličan na Vysočině, "at your service"

 

Překlady obousměrně z a do angličtiny, obzvlášť když jde o kvalitu. Garancí kvality je osobní provedení dvojím rodilým mluvčím s mnohaletou praxí v IT branži, nejedná se o klasické přerozdělování třetím stranám s následnou kontrolou.