Překlady angličtiny v Břeclavi

Překladatelské agentury, překladatelé angličtiny, soudní překladatelé angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Břeclavi nabízející překlady anglického jazyka.

Diplomgermanist Ludmila Hornyaková

Břeclav | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Překlady a tlumočení

angličtiny, češtiny, němčiny

 

Specializace

Jazyk německý a anglický.

Nejčastěji překládané typy dokumentů

Návody k obsluze zařízení, technická dokumentace, manuály, bezpečnostní/ma­teriálové/ technické listy, specifikace výrobků, normy, předpisy, zkušební normy a předpisy, příručky řízení jakosti, smlouvy na dodávky, licenční smlouvy, obchodní korespondence

Osobní dokumenty se soudním ověřením- vysvědčení, rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, diplomy, osvědčení, různá potvrzení, výpisy z rejstříku trestů

Nejčastěji překládané obory

  • chemie (Gumotex a.s., Fosfa a.s.)
  • automobilový průmysl (Gumotex a,s.)
  • strojírenství (EDLINE)
  • výroba matrací (Gumotex Matrace s.r.o.)
  • nánosování textilů (Gumotex a.s.)
  • patenty (Fischer&Co., Inpartners Group)

Kontaktní údaje

e-mail: ludmila.hornyakova@gmail.com
tel. : 739 311 763

Náklady

Přiměřená cena za kvalitní a spolehlivé překlady