Překlady angličtiny v Opavě

Překladatelské agentury, překladatelé angličtiny, soudní překladatelé angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Opavě nabízející překlady anglického jazyka.

ABECEDA s.r.o.

Opava | Jazykové centrum

ABECEDA

specialista na překlady, tlumočení a korektury

Překlady

S realizováním překladů máme 15-letou zkušenost a disponujeme širokou databázi překladatelů, kteří jsou profesionálové v oborech automobilový průmysl, beletrie, cestovní ruch, farmacie, gastronome, humanitní vědy, obchod, právo, stavebnictví, strojírenství, IT a jiné.

překládáme do angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, nizozemštiny, polštiny, ruštiny, španělštiny a dalších jazyků
zajišťujeme soudně ověřené překlady v naší kanceláři v Opavě
zajišťujeme expresní překlady do 24 hodin
neúčtujeme si za odbornost
poskytujeme stylistické a gramatické korektury rodilým mluvčím
zpracujeme překlady v jakémkoliv formátu