Mapa

Jazykové zkoušky z angličtiny

 • SJZ z angličtiny - Státní jazyková zkouška z angličtiny - Zkoušky dokládající střední až pokročilou úroveň v angličtině pořádané českými jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky na úrovních B2 až C2. Zahrnují zkoušku základní neboli "malou státnici", zkoušku všeobecnou neboli "velkou státnici" a speciální zkoušky pro obor překladatelský a tlumočnický. Zkoušky platné v ČR, v zahraničí uznávány nejsou.
 • Osvědčení o základní znalosti jazyka anglického - Zkouška dokládající dosažení úrovně B1 v angličtině pořádaná českými jazykovými školami s právem státní jazykové zkoušky. Osvědčení je platné v ČR, v zahraničí není uznáváno.
 • Cambridge English, dříve Cambridge ESOL - Cambridgeské zkoušky z všeobecné angličtiny dostupné v úrovních KET, PET, FCE, CAE a CPE. Zahrnují písemnou i ústní část. V nabídce zkoušek s nižší pokročilostí je také varianta přizpůsobená dětem školního věku.
 • BEC - Business English Certificates - Cambridgeské zkoušky z obchodní angličtiny dostupné na 3 středně až výše pokročilých úrovních. Jsou rozdělené na písemnou a ústní část.
 • YLE - Young Learners English - Cambridgeské zkoušky hravou formou pro děti ve věku 10 až 14 let. Existují ve 3 úrovních od prvních kroků v angličtině po mírně pokročilé.
 • TOEFL® - Test of English as a Foreign Language - Zkouška z angličtiny pro akademické prostředí, jednotná pro všechny hodnocené pokročilosti (B1 až C1). Písemná i ústní část se skládají u počítače, u ústní části tedy nejde o živý rozhovor. Existují i varianty pro interní testování, pro mládež a pro děti.
 • TOEIC® - Test of English for International Communication - Zkouška z angličtiny pro pracovní prostředí jednotná pro všechny testované pokročilosti (A1 až C1). Skládá se u počítače a je možné absolvovat buď část testující čtení a psaní, nebo část testující mluvený a psaný projev, nebo obě části.
 • IELTS - The International English Language Testing System - Zkouška z angličtiny jednotná pro všechny úrovně pokročilosti, hodnotící poslech, čtení, psaní a mluvený projev. Existuje ve variantě prověřující všeobecnou angličtinu a variantě zaměřenou na angličtinu v akademickém prostředí.
 • LCCI - London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Zkoušky z všeobecné angličtiny JETSET mají 8 úrovní pokročilosti s povinnou písemnou částí a volitelnou ústní částí, s verzemi pro dospělé i pro děti a mládež. Zkouška z obecné angličtiny ELSA je naopak jednotná pro všechny pokročilosti a umožňuje nezávisle skládat moduly z poslechu, čtení, psaní a ústního projevu. Zkouška z obchodní angličtiny EFB má 4 úrovně pokročilosti, povinné moduly psaní a čtení a volitelné moduly poslechu a ústního projevu.
 • PTE - Pearson Tests of English - Zkoušky z všeobecné angličtiny v 6 pokročilostech, hodnotící poslech, čtení, psaní a mluvený projev. Pro děti jsou připravené 4 úrovně od prvních kroků v angličtině po mírně pokročilé.
 • LanguageCert - Zkoušky z všeobecné angličtiny dostupné na 6 úrovních pokročilosti. Kromě absolvování kompletní zkoušky je možné se nechat otestovat jen v psané části nebo naopak jen v ústní části. Existuje varianta zkoušek nižších pokročilostí přizpůsobená dětem, opět s volitelnou písemnou i ústní částí.
 • telc English - The European Language Certificate in English - Zkoušky z angličtiny zahrnující písemnou i ústní část. Pro obecnou angličtinu je dostupná v 6 úrovních, přičemž v nižších pokročilostech existují varianty pro děti a mládež. Jsou i varianty pro obchodní angličtinu, akademické prostředí, hotelnictví a technické obory.
 • STANAG 6001 English - Standardization Agreement 6001 English - Zkoušky z angličtiny pro testování jazykových dovedností zaměstnanců organizace NATO a armády ČR s písemnou i ústní částí na 3 úrovních pokročilosti.

Kterou jazykovou zkoušku z angličtiny zvolit, když jich je v Čechách nabízeno tolik? Možná jste si už vybrali některou z britských či amerických univerzit, možná máte v hledáčku mezinárodní společnost, kde je angličtina hlavním firemním jazykem, možná se chystáte přesídlit třeba do Austrálie, možná si chcete vylepšit kariérní příležitosti ve svém stávajícím zaměstnání, možná jen chcete předběhnout spolužáky a nemuset pak s davem dělat z angličtiny maturitu, přijímačky nebo vysokoškolskou zkoušku... Pokud mají Vaše plány takto jasné obrysy, nejlépe uděláte, když si přímo u vyhlédnuté univerzity, firmy či instituce zjistíte, které zkoušky a od které úrovně akceptuje. Jestli to ale zatím takto nalinkované nemáte, zvažte dopředu několik věcí.

Chcete zkoušku z angličtiny využít jen v ČR?

Pokud nemáte v úmyslu s certifikátem v kapse vyrazit do zahraničí, můžete si udělat českou státnici, tedy Státní jazykovou zkoušku z angličtiny. Úroveň státních jazykových zkoušek byla nedávno standardizována podle Společného evropského referenčního rámce, čímž se v tuzemsku státnice staly srovnatelnými s mezinárodními certifikáty. V ČR lze tak státnicí, ale stejně tak i zahraničním anglickým certifikátem uznávaným MŠMT, nahradit profilovou maturitní zkoušku z angličtiny (potřebujete mít alespoň úroveň B1) nebo doložit své znalosti angličtiny vyžadované na některých pozicích ve státní správě. Státnice i zahraniční certifikáty bývají uznávané při přijímačkách na vysokou, mohou nahradit zápočet nebo semestrální zkoušku z angličtiny, někdy dokonce i zkoušku bakalářskou či magisterskou. Pro ty, kteří se chtějí věnovat překladatelské nebo tlumočnické profesi, je určena nejvyšší úroveň Státních jazykových zkoušek, tzv. speciální zkoušky pro obor překladatelský a tlumočnický.

Potřebujete certifikát z angličtiny platný v zahraničí?

Jestliže potřebujete anglickým certifikátem zapůsobit kdekoli v zahraničí nebo třeba i v zahraniční firmě se sídlem v ČR, je třeba sáhnout po některém z mezinárodně uznávaných certifikátů. V dalším výběru je dobré zohlednit i to, jestli míříte do Velké Británie, USA, Kanady, Austrálie nebo jiné země. I přes vzájemnou porovnatelnost výsledků různých zkoušek, které lze převést na standardizované úrovně pokročilosti, jsou některé z certifikátů v určitých zemích více etablované než jiné. Britské certifikáty (např. Cambridge English, LCCI, PTE, IELTS) mají věhlas a dlouhou tradici a jejich použití se zdaleka neomezuje jen na Spojené království, na druhou stranu ale není ani univerzální pro všechny státní úřady, firmy a organizace v anglicky mluvících zemích. Třeba v Americe se tak v určitých situacích jednodušeji obejdete s certifikátem americkým, tedy TOEFL® nebo TOEIC®.

Použijete angličtinu v pracovním, akademickém nebo jiném prostředí?

Kromě univerzálních zkoušek z obecného jazyka jsou oblíbené (a v komerčním sektoru logicky mnohdy preferované) zkoušky zaměřené na obchodní angličtinu, neboli Business English, jako např. BEC, TOEIC®, EFB nebo telc English Business. Pro využití angličtiny v akademickém prostředí jsou uzpůsobené zkoušky TOEFL®, IELTS Academic nebo telc English University. Existují i specializované profesní zkoušky jako telc English Hotel and Restaurant, určená pro zájemce o uplatnění v hotelnictví a gastronomii, nebo telc English Technical pro pracující v technických oborech.

Chcete si nechat otestovat všechny jazykové dovednosti nebo jen některé?

Většina zkoušek má písemnou a ústní část, ve kterých se snaží posoudit všechny čtyři rozlišované jazykové kompetence uchazeče – tedy čtení, poslech, psaní i mluvený projev. Tomu zpravidla odpovídají i jednotlivé moduly zkoušky věnované porozumění čtenému textu, porozumění poslechu a samostatnému projevu psanému i ústnímu. Doplňkovou částí bývá někdy ještě užití jazyka, tedy především gramatických struktur a slovní zásoby. Ústní zkoušku může představovat rozhovor uchazeče se zkušební komisí, nebo zkoušejícím pouze moderovaná debata mezi několika zkoušenými adepty, součástí může být i samostatná prezentace určitého tématu. U některých zkoušek není při ústní části živý kontakt se zkoušejícím, zkouška probíhá u počítače a nahrávky se online odesílají k vyhodnocení několika externím zkoušejícím. Výstupem celé zkoušky je typicky nejen souhrnné zhodnocení jazykové úrovně, ale i separátní posouzení jednotlivých jazykových dovedností. Jsou i zkoušky, které některé moduly, např. ten testující mluvený projev, vůbec nemají (např. TOEIC® Bridge), u některých je modul testující mluvení volitelnou součástí (např. JETSET), u dalších je zase možné si moduly určitým způsobem nakombinovat (např. TOEIC®, LanguageCert, EFB a ELSA).

Potřebujete certifikát urgentně?

Pro některé zkoušky existuje jen jeden termín ročně (např. Státní jazykové zkoušky), jiné nabízejí velká testovací centra třeba i každý měsíc (např. cambridgeské zkoušky nebo LanguageCert), na konání dalších třeba v rámci firmy je dokonce možné se domluvit operativně (např. TOEIC®). Certifikát o absolvování zkoušky máte v ruce někdy hned v den zkoušky (např. Státní jazykové zkoušky), většinou si ale počkáte několik týdnů, a v extrémních případech až půl roku. Pokud tedy na certifikát spěcháte, prověřte si jak nejbližší volný termín, kdy zkoušku můžete vykonat, tak deklarovanou lhůtu pro dodání vlastního certifikátu.

Stačí vám platnost certifikátu 1 až 2 roky nebo se jím budete chtít prokazovat i později?

Většina současných zkoušek má neomezenou platnost, není to ale univerzálním pravidlem. Tvůrci některých zkoušek totiž argumentují, že jazykové kompetence nejde časem jen nabýt, ale i pozbýt, a tak definují omezenou platnost těchto certifikátů, typicky 1 nebo 2 roky (např. IELTS, TOEFL® nebo TOEIC®). Po uplynutí této doby doporučují přezkoušení, tak aby garantovaná úroveň testovaného odpovídala jeho úrovni aktuální. Jestli se pak např. potenciální zaměstnavatel striktně řídí oficiální platností, nebo vezme na milost i certifikát propadlý, je už jen na něm.

Chcete si zkoušku udělat co nejblíže domova nebo jste ochotní kvůli tomu cestovat do vzdáleného zkouškového centra?

U nejvíce žádaných zkoušek z angličtiny můžete vybírat z řady veřejných termínů a míst konání. Často není ani třeba zamířit přímo do specializovaného zkouškového centra, zkoušku totiž můžete vykonat i na půdě jedné z jazykových či jiných škol, kde toto centrum zkoušky pořádá. U zkoušek méně častých je výběr míst menší, omezený třeba i na jediné zkouškové centrum v ČR. Při testování v rámci firem je zase některé zkoušky možné zorganizovat pro zaměstnance hromadně a uspořádat pod taktovkou zkouškového centra přímo na pracovišti a ve smluveném termínu.

Jakou pokročilost zvolit?

Ještě zbývá jedno důležité rozhodnutí – zařadit se do správné pokročilostní úrovně (bývá jich až 8). Pokud se totiž přeceníte, můžete odejít s prázdnou, pokud se podceníte, vyzvednete si potvrzení o nižší pokročilosti, než byste mohli. Obě rizika omezíte, když se před plánovanou zkouškou zapíšete do kurzu angličtiny v kvalitní jazykové škole. Ideální je absolvovat přímo kurz připravující na danou zkoušku, jehož součástí často bývá i test nanečisto, tzv. mock test. Nemáte-li možnost chodit na specializovaný kurz, pomůže i absolvovat běžný kurz angličtiny a konzultovat svou pokročilost s lektorem. Zkušený učitel angličtiny Vám bude schopen říct, na jakou úroveň zkoušky realisticky máte, i kde je ještě co dohánět. Nemáte-li tuto možnost předběžného posouzení někým kvalifikovaným, kdo je pravidelně svědkem vašeho jazykového pokroku, udělejte si alespoň diagnostický test nebo si projděte ukázkovou verzi zkoušky na předpokládané pokročilosti. Ošidný je tento postup v tom, že v některých jazykových kompetencích můžete být výrazně zdatnější než v jiných, přičemž třeba ústní část zkoušky si podomácku nenasimulujete. Existují ale také zkoušky, které vás nejistoty ohledně vhodné úrovně zcela ušetří, protože se podle pokročilostí nečlení, zadání je jednotné pro všechny úrovně a vaši pokročilost udává až dosažený bodový zisk (např. TOEIC®, TOEFL®, IELTS nebo ELSA).