Mapa

Angličtina v Novém Boru

Seznam překladatelů a tlumočníků v Novém Boru, kteří vám s angličtinou pomohou.

Překladatelé,tlumočníciakorektořiangličtinyvNovémBoru

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů v Novém Boru s hodnocením zákazníků. Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout.

B.Eng. Sonja Perglerová

Nový Bor | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: němčina, čeština

Snadná komunikace a odborné provedení
překlady, tlumočení, korektury, jazykové konzultace

Pracujeme v česko-německém překladatelském týmu, překlady do němčiny a češtiny jsou u nás vždy prováděny rodilým mluvčím cílového jazyka.

Obdržíte od nás rychlou kalkulaci překladu nebo tlumočení a jsme Vám kdykoli k dispozici pro jakékoli dotazy. Krátké překlady provádíme obratem a u delších se předem domluvíme se na závazném termínu odevzdání.

Pro zákazníka je často obtížné posoudit kvalitu objednaného překladu – především, jestliže cílový jazyk je cizí řečí. Abyste měli jistotu, že obdržíte kvalitní překlad, ve kterém je němčina opravdu němčina, nechte si překlad zhotovit rodilým mluvčím.

TIP Vyberte si nejlepší překladatele angličtiny: Překlady angličtiny >Překlady angličtiny Nový Bor