Překladatelské firmy v Brně dělající angličtinu

Překladatelské firmy v Brně nabízející pro anglický jazyk překlady, tlumočení, korektury, konzultace nebo lokalizace.

Mgr. et Mgr. Viera Boumová

Brno-Královo Pole | Překladatelka | Mateřský jazyk: slovenština

angličtina * čeština * slovenština

soudně ověřené překlady * překlady * tlumočení

 

Překladatelství a tlumočnictví je má oblibená profese, a proto se každé zakázce věnuji s opravdovou pečlivostí a zájmem.
Vysoká kvalita a včasné odevzdání překladů jsou pro mne prioritou. V případě dotazů mám ve zvyku konzultovat s klientem nebo jiným odborníkem v daném oboru, aby byl překlad přirozený a jasně srozumitelný.
Snažím se, aby překlad vypadal co nejpodobněji originálu dle možností textového editoru, po domluvě mohu nechat text zpracovat grafickým editorem, aby byl překlad zapracován do obrázků nebo aby obsahoval jiné speciální efekty, stejně jako originál.
Abych udržela vysokou kvalitu mých služeb, průběžně si rozšiřuji vzdělání prostřednictvím různých školení a kurzů, ale i samostudia.

Mgr. Hana Staňková - překladatelka, tlumočnice

Brno-střed | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Profesionální překlady a tlumočení angličtiny

* více než 10 let praxe

 

Jsem opravdový profesionál ve svém oboru s vysokoškolským odborným vzděláním (jazykovým i ekonomickým) a dlouholetými zkušenostmi v tlumočení i překladu. A kromě toho mám to obrovské štěstí, že je má práce mým koníčkem…Přečtěte si rozhovor se mnou a posuďte sami:

http://www.ja­zyky.com/rozho­vor-s-hanou-stankovou-o-profesionalnim-prekladani-a-tlumoceni-anglictiny/

Jazykové vzdělání, univerzitní studium:

 • Postgraduální studium Překladatelský certifikát – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – 2012
 • Anglická filologie – Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, – 2008 – 2011
 • Mezinárodní studium – University of Hull, Velká Británie – 2010
 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – 2005 – 2008

Jazykové certifikáty:

 • Mezinárodní zkouška CPE (Certificate of Proficiency in English), úroveň C2 – 2010 – nejvyšší možná úroveň
 • Mezinárodní zkouška BEC (Cambridge Business English Certificate – Higher) úroveň C1 – 2008

Ekonomické vzdělání:

 • Anglický jazyk pro manažerskou praxi – Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Veřejná správa – Obchodní akademie Valašské meziříčí

Jazykové centrum Correct, s.r.o.

Brno-střed | Jazykové centrum

Překládáme, korigujeme, tlumočíme. Correctně!

Sem a tam. Tam a zpět. 30+ jazyků v centru Brna.

Díky častému kontaktu se zahraničím jsme vytvořili tým kvalitních a prověřených překladatelů, na který se můžeme spolehnout nejen my, ale i vy!

Rozsáhlý tým zahraničních překladatelů nám umožňuje realizovat překlady nejen v kombinaci s češtinou, ale i mezi cizími jazyky navzájem. Na kolegy v zahraničí se můžeme spolehnout i v případě cizojazyčných korektur.

Jsme moderní. U překladů odborných textů využíváme softwarové nástroje, díky kterým zachováme terminologii a stylistiku ve všech Vašich dokumentech. Vyhotovení překladů zrychlíme a zároveň překlady zlevníme. Na opakovaná slova nabídneme 30 až 70procentní slevu.

TIP Historie a hodnocení překladatelských agentur: Překladatelská agentura > Překladatelská agentura Brno

Mgr. Jelena Kocmanová

Brno-Medlánky | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Angličtina - konferenční a konsekutivní tlumočení

odborné překlady i se soudním ověřením

 

 • Vždy se snažím vyjít zákazníkovi maximálně vstřít a přizpůsobit veškerý svůj čas jeho potřebám tak, aby bylo vše „signed, sealed and delivered“ včas.
 • Vysoká kvalita a včasné odevzdání překladů jsou pro mne naprostou prioritou
 • **Na jakékoliv tlumočení se důsledně připravujitak, aby bylo co nejméně poznat, že netlumočí člověk z oboru a aby byl naopak pro zúčastněné odborníky můj projev co neprofesionálnější a nepřesnější, a to ať již jde o obchodní jednání či odbornou konferenci

MUDr. Petr Vaněk - (nejen) lékařská angličtina

Brno-Bystrc | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština

Překlady medicínské i každodenní angličtiny

- kvalitně, rychle, spolehlivě a profesionálně

 

Díky specializaci na jeden konkrétní jazyk a spolupráci s různými firmami mám každodenně příležitost být v kontaktu s širokým spektrem odborných oblastí, v rámci kterých si mohu prohlubovat a rozšiřovat svou slovní zásobu.
Studium na lékařské fakultě a následně profese lékaře mne přivedly k lékařské angličtině, kterou si zdokonaluji pravidelnými zahraničními cestami a odbormými pobyty.
Profesním posunem pro mne byl několikaletý proces certifikace pro profesi lékaře ve Spojených státech, což mě každodenně nutilo pracovat s odbornou anglickou literaturou.

Chicory s.r.o.

Brno-střed | Překladatelská agentura

Chicory

překlady a tlumočení
 • Důležité oznámení

  Pro nové zákazníky zdarma vyhotovíme zkušební překlad v celkové délce 1 normostrany.

Naše společnost se specializuje na překlady odborných textů. Naši překladatelé jsou vysokoškolsky vzdělaní jak po jazykové stránce, tak po odborné.
Na aktivní překlady používáme rodilé mluvčí.
Všechny osoby, které se dostanou s Vašimy dokumenty do styku, jsou vázány mlčenlivostí.
Díky velkému týmu překladatelů jsme schopni zajistit expresní překlady ve velkém objemu.
Pro stálé zákazníky vytváříme archiv překladů, který při pozdější revizi šetří čas i peníze.

Mgr. Marek Bednář

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština

Profesionální

překladatelské služby

 

Problematika překladu a komunikace v různých jazycích mne vždy zajímala a fascinovala, a proto beru práci překladatele velmi vážně. Tato profese navíc nabízí nenahraditelné možnosti získávat nové poznatky a zkušenosti z různých oborů a proto se nikdy nebráním práci v nových oblastech.

Kvalita a přirozenost výsledného textu je pro mě vždy prioritou. Proto dbám na přesnost terminologie a faktologickou stránku textu. Kdykoliv mohu, aktivně komunikuji se zákazníkem, abych zaručil, že výsledný text splňuje všechny požadavky, a vyhnul se možným nedorozuměním. Zároveň však dbám také na rychlost překladu a dle možností také na vizuální stránku originálu, aby u zákazníka nevznikala potřeba dokument znovu upravovat.

Eva Čoupková

Brno-Slatina | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Soudní překladatelka

a tlumočnice angličtiny

 

Mou odbornost dokazuje již 11 let překládání a tlumočení pro přední justiční orgány v Brně, mezi které patří
Okresní a Krajský soud,
Státní zastupitelství
Cizinecká policie Brno
.

Překlady provádím rychle a levně, neúčtuji příplatek za soudní překlady a tlumočení.

Eva Leňová Burešová

Brno-Líšeň | Tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Tlumočení a překlady

z němčiny a angličtiny

 

Nabízím téměř třicet let zkušeností s tlumočením i překlady. Nepatřím k překladatelům, kteří zakázky získají na základě nejnižší ceny a nejkratšího termínu dodání. Mnohem důležitější pro mě je, abych se za svou práci nemusela stydět, z toho důvodu také podobné nabídky odmítám. Na kvalitní práci potřebuje člověk dostatek času i klidné zázemí. Dávám přednost dlouhodobým kontaktům a osobnímu přístupu. Z většiny mých dlouholetých klientů se postupně stali také mí osobní přátelé. Baví mě pronikat do nových oblastí a pro každou se také snažím najít si odborného poradce z daného oboru – všechno se z knih a internetu vyčíst nedá.

TIP Profesní životopisy a hodnocení překladatelů: Překladatel > Překladatel angličtina > Překladatel angličtina Brno

Ing.René Motlak

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | Soudní překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: arabština, čeština

Soudní překladatel a tlumočník

arabština-čeština-angličtina

 

Jsem soudním překladatelem a tlumočníkem arabského jazyka. Od útlého dětství jsem užíval angličtinu s kombinací s arabštinou a češtinou.Jsem polorodilý mluvčí arabského jazyka (ovládám spisovnou arabštinu i irácký dialekt). Znalosti arabského jazyka mám potvrzené státními zkouškami C1 a C2,z angličtiny státní zkouškou B2. Mám více než 10-ti letou pedagogickou a překladatelskou­ praxi.

Mgr. Aleš Kolařík

Brno-sever | Překladatel | Mateřský jazyk: Čeština
 • Důležité upozornění!

  Překládám také o víkendech a svátcích.

Překlady ruštiny a angličtiny

 

Jsem spíše začínajícím překladatelem, který je zapálen pro svoji profesi. Mohu nabídnout rychlé a kvalitní překlady a také vstřícné a férové jednání. Díky teoretickým znalostem z translatologie překládám rychle, srozumitelně a zároveň efektivně. Pracuji také o víkendech a svátcích a vždy vám vyjdu vstříc. Díky mnoha přátelům – rodilým mluvčím ruštiny a angličtiny – zaručuji stoprocentní správnost a srozumitelnost překladu.

Mgr. Marko Žorić - překladatelství do srbštiny, chorvatštiny, bosenštiny

Brno-sever | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: srbština, čeština, chorvatština

překladatel a tlumočník Mgr.Marko Žorić

srbština, chorvatština, bosenština

 

Jsem tlumočník a překladatel s aktivní praxí již více než 10 let, tyto jazyky ovládám na úrovni rodilého mluvčího, Jsem VŠ vzdělán v oboru právo (ukončená VŠ,Právnická fakulta)
Nabízím profesionální překlady v kombinacích:
překlady do srbštiny, překlady do chorvatštiny, překlady do bosenštiny, v kombinaci z češtinou, angličtinou, slovenštinou. (za cenu již od 240,–Kč za normostranu)

 • Tlumočnické služby ve stejné kombinaci v týmu až 5 tlumočníků – rodilých mluvčích flexibilních po celé ČR i zahraničí
 • specializace technické překlady, překlady dokumentací k veřejným zakázkám překlad srbština, překlad chorvatština, překlad bosenština, právní překlady, překlady smluv, technických dokumentací
 • překlady do srbštiny, překlady do chorvatštiny, překlady do bosenštiny provádíme v krátkých dodacích lhůtách, i expres termínech týž den
 • na větších zakázkách překladů do chorvatštiny, překladů do srbštiny, překladů do bosenštiny s expresním požadavkem možnost práce v týmu až 5 profesionálních překladatelů
 • časová flexibilita
 • veškeré překlady srbštiny, překlad chorvatštiny, překlad bosenštiny je zkontrolován nebo vyhotoven rodilým mluvčím
 • dobrý poměr kvality a ceny
 • profesionální přístup a flexibilita