Překlady angličtiny Kanice

Překladatelské agentury, překladatelé angličtiny, soudní překladatelé angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků Kanice nabízející překlady anglického jazyka.

Mgr. Joruna Walther

Kanice | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština, němčina
  • Využijte slevy!

    Při větším množství překladu či tlumočení přesahující dva celé dny poskytuji 10% slevu.

Soudní překladatelka

a tlumočnice angličtiny a němčiny

 

Běžné a soudně ověřené překlady
Obousměrné překlady obecných i odborných textů převážně právního charakteru.

Soudně ověřené překlady úředních dokumentů (např. smlouvy, diplomy, rodné listy, oddací listy, atd.) Hotový soudní překlad se napevno sváže s originálem. Pokud si přejete ponechat originál listiny samostatně, pak si předem připravte úředně ověřenou kopii dokumentu.