Překlady angličtiny v Kladně

Překladatelské agentury, překladatelé angličtiny, soudní překladatelé angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Kladně nabízející překlady anglického jazyka.

Mgr. Petra Marxová

Kladno | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Soudní překladatelka

a tlumočnice angličtiny

 

Nabízím překlady:

- z angličtiny do češtiny
- z češtiny do angličtiny

Specializuji se na obory:

 • právo
 • pedagogika a psychologie
 • hudba
 • cestovní ruch

Za 20 let praxe jsem přeložila již tisíce stran. Převážnou většinu z nich tvoří smlouvy: kupní, nájemní, pracovní, pojistné, dodavatelské, servisní, zprostředkova­telské… Pro překládání těchto dokumentů mám tyto předpoklady:

 1. Vzdělání – kurzy a semináře pořádané Právnickou fakultou UK, Komorou soudních tlumočníků, agenturou Orange Tree aj.
 2. Praxi – tisíce přeložených stran, stovky spokojených zákazníků
 3. Výbornou znalost anglického i českého jazyka – včetně pravopisu, gramatiky a stylistiky
 4. Povahu – 100% pečlivost a trpělivost při hledání nejpřesnějších ekvivalentů, zajišťování správnosti a jednotnosti terminologie, ochotu se dále vzdělávat a odvahu přiznat hranice svých znalostí a schopností, konzultovat a řešit případné problémy
 5. Zázemí – kvalitní slovníky, počítačové vybavení a další zdroje, kontakty na odborníky v oboru právo, s kterými mohu konzultovat případné nejasnosti

Více se můžete dočíst v rozhovoru zde:
rozhovor v internetovém magazínu MenWorld

Markéta Šmolcnopová, DiS.

Kladno | Překladatelka | Mateřský jazyk: čeština

ANGLIČTINA - ČEŠTINA - OBOUSTRANNĚ

Technické a ekonomické překlady - hutnictví

 

Nabízím profesionální překlady angličtiny (AJ/ČJ – ČJ/AJ) – všeobecné, odborné, technické, obchodní.
Specializuji se především na:

 • technické a odborné překlady především z oblasti hutnictví, obchodu s ocelí, strojírenství, stavebního průmyslu a energetiky
 • návody k použití strojů a zařízení, příručky, směrnice a normy,
 • smlouvy, ekonomie, obchod, účetnictví, finance, právo, marketing, reklamní a prezentační materiály
 • články, texty, příručky z oblasti cestovního ruchu
 • jakýkoliv všeobecný text, články, dopisy apod.

Překládám drobné i větší zakázky.

PhDr. Andrea Moustafa, Ph.D.

Kladno | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

PhDr. Andrea Moustafa, Ph.D.

angličtina, arabština

 

 • Mým mateřským jazykem je čeština.
 • Překládám z/do angličtiny, z/do arabštiny a také z angličtiny do arabštiny a naopak.
 • U překladů do arabštiny provádím jazykovou a slohovou korekturu, předtiskovou korekturu.
 • Cena za překlad se určuje dle dohody podle počtu normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer) přeloženého textu nebo podle počtu slov zdrojového textu.
 • Poskytuji množstevní slevu a slevu pro stálé zákazníky.
TIP Historie a hodnocení překladatelských agentur: Překladatelská agentura > Překladatelská agentura Kladno