Překlady angličtiny v Novém Jičíně

Překladatelské agentury, překladatelé angličtiny, soudní překladatelé angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Novém Jičíně nabízející překlady anglického jazyka.

Mgr. Vendulka Bervicová

Nový Jičín | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Soudní překladatelka a tlumočnice

jazyka anglického

 

Nabízím běžné i soudní (ověřené) překlady z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny, popř. ze slovenštiny do angličtiny.
Specializuji se hlavně na právní texty, obchodní korespondenci, smlouvy, vysvědčení, certifikáty, zákony, vyhlášky, jakostní dokumenty, manuály, překlady norem a předpisů, překlady životopisů, resumé, cestovní ruch, kulturu.

Mgr. Jana Mikulenková

Nový Jičín | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština

Soudní překladatelka a tlumočnice

jazyka anglického

 

Překládám z/do anglického jazyka a to i se soudním ověřením v mnoha oborech. Mohu tlumočit například Vaši svatbu, jednání, firemní návštěvu, přednášku, apod. Udělám korekturu Vašeho překladu a v případě potřeby zajistím i korekturu rodilým mluvčím.

Moje specializace jsou hlavně právní texty, obchodní korespondence, smlouvy, vysvědčení, certifikáty, zákony, vyhlášky, jakostní dokumenty, manuály, překlady norem a předpisů, historie, umění, překlady životopisů, resumé, cestovní ruch, kultura.