Mapa

Angličtina v Kladně

Seznam překladatelů a tlumočníků v Kladně, kteří vám s angličtinou pomohou.

Překladatelé,tlumočníciakorektořiangličtinyvKladně

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů v Kladně s hodnocením zákazníků. Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout.

Mgr. Petra Marxová

Kladno | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Soudní překladatelka

a tlumočnice angličtiny

 

1. Jsem kvalifikovaná – úroveň znalosti jazyka mohu doložit vysokoškolským diplomem, státní překladatelskou zkouškou (C2) a certifikáty.

2. Jsem pečlivá – i po dvaceti letech překladatelské praxe si pozorně ověřuji každý termín, nejasnosti konzultuji s klienty i dalšími odborníky a osobně provádím důslednou kontrolu každého dokončeného překladu.

3. Jsem zodpovědná – neslibuji zázraky, ale přijímám jen zakázky z oborů, kterým rozumím a s termíny, které jsem schopná dodržet. Přesnost má přednost před rychlostí.

PhDr. Andrea Moustafa, Ph.D.

Kladno | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

PhDr. Andrea Moustafa, Ph.D.

angličtina, arabština

 

Má práce je mým koníčkem. Již více než 20 let pracuji v oboru a dělám vše pro to, aby má práce byla vždy kvalitní. Klienti se mohou vždy spolehnout, že bude zakázka vyhotovena v dohodnutém termínu. Dlouhodobě spolupracuji s řadou státních institucí, neziskových organizací a soukromých firem. Mou odměnou jsou spokojení klienti, kteří se ke mně rádi vrací.

Markéta Šmolcnopová, DiS.

Kladno | Překladatelka | Mateřský jazyk: čeština

ANGLIČTINA - ČEŠTINA - OBOUSTRANNĚ

Technické a ekonomické překlady - hutnictví

 

Věnuji se především odborným, technickým, ekonomickým, obchodním, ale i všeobecným překladům z angličtiny do češtiny a z češtiny do angličtiny.
Provádím odborné překlady pro hutní, slévárenské, strojírenské, obchodní a výrobní podniky jako např. Poldi Ocel, Primapol Metal-Spot, JIKO Metal, ABB, Alpiq Generation (CZ), Lloyds Register EMEA, Arvato Services a další.
Překládám výrobní postupy, návody k obsluze, příručky, normy, propagační materiály, ceníky, smlouvy, ekonomické texty, obchodní dopisy apod.
Dlouholetá praxe. – Překlady provádím od roku 1988, kdy jsem nastoupila na místo překladatelky v Poldi Ocel, od té doby se věnuji převážně technickým překladům. Mnoho let jsem pracovala v ocelárnách, elektrárně, obchodu s ocelí, mezinárodní firmě pro certifikaci hutního materiálu apod., toto prostředí je mi dobře známé a vím tak, o čem překládám.
Technické překlady – Ovládám odbornou terminologii z oblasti hutního, strojírenského a stavebního průmyslu.
Odborné překlady z oblasti účetnictví, financí, práva, ekonomie, obchodu, prezentační dokumentace apod.
Cestovní ruch – jelikož jsem tento obor studovala na Vyšší odborné podnikatelské škole, ráda přeložím i cestovatelské příručky a propagační materiály z oboru cestovního ruchu.
Spolehlivost, přesnost, odbornost, nízká cena.

TIP Vyberte si nejlepší překladatele angličtiny: Překlady angličtiny >Překlady angličtiny Kladno