Mapa

Angličtina v Novém Jičíně

Seznam překladatelů a tlumočníků v Novém Jičíně, kteří vám s angličtinou pomohou.

Překladatelé,tlumočníciakorektořiangličtinyvNovémJičíně

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů v Novém Jičíně s hodnocením zákazníků. Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout.

Mgr. Vendulka Bervicová

Nový Jičín | Soudní překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: čeština

Soudní překladatelka a tlumočnice

jazyka anglického

 

Mám již bezmála 17 let zkušeností s překlady a tlumočením, od roku 2012 působím jako soudní tlumočnice. Jsem náležitě kvalifikovaná (vysokoškolské studium anglického jazyka, státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský a tlumočnický, kurz komunitního tlumočení, kurzy pro překladatele a tlumočníky právnických textů) a neustále se věnuji doplňkovému studiu (navštěvuji specializované semináře a kurzy pro překladatele pořádané profesními organizacemi či jazykovými školami).

Při překládání jsem pečlivá, vždy dohledávám, co mi není jasné. V případě nejasností či chyb ve zdrojovém textu toto konzultuji se zadavatelem, případně překlad komentuji. Přeložený text důkladně pročítám a kontroluji. Vždy dodržuji sjednané termíny.

V listopadu 2011 jsem byla Krajským soudem v Ostravě jmenována soudní tlumočnicí jazyka anglického, mohu Vám tedy nabídnout soudní (ověřené překlady) s kulatým razítkem.

V současné době nabízím překlady od Kč 250,–/NS cílového textu a dodací lhůty dle potřeb zákazníka. Tlumočím již od Kč 500,–/hod.

Mgr. Jana Mikulenková

Nový Jičín | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština

Soudní překladatelka a tlumočnice

jazyka anglického

 

S překlady a tlumočením mám bohaté zkušenosti. Jako překladatelka jsem také náležitě kvalifikovaná – vystudovala jsem anglickou filologii se specializací na překladatelství. Kromě toho jsem také udělala Cambridge proficiency zkoušku, mám právnické vzdělání pro tlumočníky a právnickou angličtinu. Pravidelně se také účastním dalších školení pro rozvoj svých dovedností.

Překládané texty po sobě vždy kontroluji a snažím se odvést profesionální práci. Dodržuji sjednané termíny.

Nabízím také ověřené překlady s ověřením.

V neposlední řadě mám také velice přijatelné ceny, které začínají na částce 200 Kč/NS podle náročnosti překladu a tlumočím již od 350 Kč/h.

TIP Vyberte si nejlepší překladatele angličtiny: Překlady angličtiny >Překlady angličtiny Nový Jičín