Překlady angličtiny v Plzni

Překladatelské agentury, překladatelé angličtiny, soudní překladatelé angličtiny, sdružení překladatelů a tlumočníků v Plzni nabízející překlady anglického jazyka.

Mgr. Michael Janský

Plzeň 4 | Překladatel | Mateřský jazyk: čeština

Překlad a korektura

angličtiny a češtiny

 

Nabízím překlad z anglického do českého a z českého do anglického jazyka.

Přijímám texty v téměř jakémkoliv oboru.
Nejčastěji jsou v mých zakázkách zastoupeny texty:

  • obchodněprávní (smlouvy apod.) a obchodně provozní (firemní směrnice, interní dokumenty atd.)
  • technické (dokumentace výrobků, procesů, postupů apod.)
  • obecné obchodní (prodejní texty, webové prezentace, atd.)

Při práci i komunikaci s klienty kladu důraz na spolehlivost a profesionalitu. Kvalitu práce mi pomáhá zajistit dosažená vysoká úroveň jazykové kompetence v angličtině (úroveň C2, certifikát Cambridge CPE). U vědeckých textů (ekonomie) zajišťuji odbornou kvalitu vzděláním v oboru.

K překladu nabízím několik doplňkových služeb.
Podrobnosti níže a dále poznámka 2 pod ceníkem.

Martin Hrečin

Plzeň 4 | Překladatel a tlumočník | Mateřský jazyk: čeština

Martin Hrečin

Překladatelská a tlumočnická činnost

 

obousměrné překlady AJ – ČJ

obecné texty

obchodní angličtina – dopisy, smlouvy, nabídky, prezentace, zápisy z jednání

strojírenství – výkovky, odlitky, opracování, kvalita
technické zprávy..

cestování, doprava, marketing, IT…

Jazykové studio La-Do

Plzeň 3 | Jazykové studio

Překlady

angličtiny, češtiny a dalších 89 jazyků
  • Výhodná akce!

    Slevy při objednání velkých objemů (od 50 normostrán)

Naše databáze překladatelů, která stále roste, nám dává možnost představit Vám pestrou nabídku jazyků a druhů překladů. Všichni překladatelé mají vysokoškolské vzdělání v oboru a rozsáhlou praxi, mnozí z nich jsou rodilí mluvčí s výbornou znalostí češtiny. Spolupracujeme také se soudními tlumočníky cizích jazyků, kteří vyhotovené překlady soudně ověřují.

TIP Historie a hodnocení překladatelských agentur: Překladatelská agentura > Překladatelská agentura Plzeň