Mapa

Angličtina v Děčíně

Seznam překladatelů a tlumočníků v Děčíně, kteří vám s angličtinou pomohou.

Překladatelé,tlumočníciakorektořiangličtinyvDěčíně

Profesní životopisy kvalitních překladatelů, tlumočníků a korektorů v Děčíně s hodnocením zákazníků. Překladateli musíte důvěřovat a je užitečné znát jeho vzdělání, praxi a hodnocení od zákazníků, než mu svěříte větší zakázku. Zde vypsaní překladatelé prošli ústním pohovorem a můžete se na ně spolehnout.

B.A. Zuzana Bečková

Děčín | Překladatelka a tlumočnice | Mateřský jazyk: Čeština

Překlady a tlumočení

anglického jazyka

 

Mým hlavním přínosem pro Vás je samozřejmě kvalita odvedené práce a to za velmi příznivou cenu.

1. Kvalita a rychlost překladu
Je pro mě nejdůležitělším bodem. K překladu přijímám jen takové texty, kterým opravdu rozumím. Poskytuji velmi kvalitní překlady, vypracovávám je pečlivě a svědomitě s důrazem na zachování jeho originality.

2. Cena
Druhým důvodem je především cena. Cena mých překladů odpovídá kvalitě odvedené práce a zároveň vychází vstříc zákazníkovi! Ceny jsou velmi příznivé, pozor na velmi nízké ceny u některých překladatelů (mohou být na úkor rychle a méně kvalitně odvedeného překladu) nebo na slovní spojení CENA OD- skutečná cena většinou zdaleka neodpovídá uvedené částce .
NA POŽÁDÁNÍ PROVEDU PŘEDBĚŽNOU KALKULACI PŘEKLADU, MŮŽETE SI POTÉ SROVNAT CENY S OSTATNÍMI

3. Spolupracujete přímo s překladatelem, ne s anonymním člověkem v agentuře
Fakt, že spolupracujete přímo s člověkem, který Vám překlad vypracovává a ne s člověkem v agentuře, který jen přijímá Vaše požadavky na překlad, které následně postupuje překladateli. Vy tak nemáte možnost přímého kontaktu s člověkem, který pro Vás zakázku vypracovává.
Navíc když si zadáte překlad vícekrát, může se stát, že Vám ho pokaždé přeloží jiný překladatel (agentura jich má většinou mnoho), což může mít za následek rozdílnost ve vyjadřování, používání frází, které se u každého člověka/překla­datele může více či méně lišit. I to může ovlivnit kvalitu překladu.

TIP Vyberte si nejlepší překladatele angličtiny: Překlady angličtiny >Překlady angličtiny Děčín